2016-2017: Ziektekostenverzekering vergoedde de verbruikskosten?

Vanaf 1 januari 2016 worden de kosten betaald door de zorgverzekeraar van het slachtoffer. Maar in de praktijk werkt dit niet. Life-Line-Trainingen wil niet dat de eigenaar van een AED bij het slachtoffer of diens familie moet navragen waar het slachtoffer verzekerd is. Hélemaal niet als het slachtoffer de hartstilstand niet heeft overleefd. Volgens ons mag er geen discussie zijn over de kosten. Als het al mogelijk was om de familie hiermee te belasten. Gingen de kosten van de verbruikte pads en accu ook nog eens af van het eigen risico van de patiënt! Daarom bieden wij bij aanschaf van een AED met onderhoudsovereenkomst een vervangingsservice aan. Wij leveren kosteloos nieuwe pads en indien nodig een nieuwe accu na een daadwerkelijke inzet.

Vanaf 2018: Vergoeding  verbruikskosten via de ambulancedienst!

De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft nu budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie te vergoeden. Dit gebeurd via de ambulancedienst die betrokken is bij de reanimatie van het slachtoffer. Vanaf 2018 kunnen organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening.

Belangrijke informatie:
•Deze nieuwe regelgeving gaat in op 1 januari 2018;
•Deze regelgeving staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder;
•Declaratie kan plaatsvinden bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.

Voorwaarden voor vergoeding zijn:
•Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED ten behoeve van een reanimatie;
•Het verbruik betreft pads en/of het uitlezen van de AED;
•Batterijen worden alleen vergoed indien verbruik daadwerkelijk gekoppeld is aan de betreffende reanimatie (zoals wanneer de batterij iedere keer na de inzet van de AED vervangen moet worden).

Niet in aanmerking voor vergoeding komen:
•Verbruiksartikelen die over datum zijn;
•Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij);
•Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.

Vergoeding verbruikskosten door RAV’s

Door te klikken op deze link kun je de contactgegevens vinden van de RAV in de regio waar de reanimatie heeft plaatsgevonden. Op de website van de betreffende RAV vind je meer informatie aan over de exacte wijze waarop

Nederland, Veiligheidsregio's, Life-Line-Trainingen, ZOLL

Veiligheidsregio’s in Nederland

je jouw verbruikskosten kunt declareren. Hier is ook aangegeven welke informatie de declaratie minimaal dient te bevatten.

Om de verbruiksartikelen vergoed te krijgen door de amublancedienst. Moet je eerst de nieuwe verbruiksartikelen bestellen. De factuur van deze bestelling dien je in bij de desbetreffende ambulancedienst welke bij de reanimatie betrokken was.

De ambulancedienst kan aan de hand van jouw declaratie terug zoeken om welk slachtoffer het gaat. Vervolgens zal de ambulancedienst de kosten verhalen bij de ziektekostenverzekeraar van het slachtoffer.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meer weten over eerste hulpverlening in en rond het water? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Altijd up-to-date!