Trainen op locatie tijdens Covid-19 pandemie.

Het Lifesaver programma van Life-Line-Trainingen is speciaal ontwikkeld voor zwembaden. In het Lifesaver programma zijn alle veiligheidstrainingen in een programma opgenomen en worden op maat gemaakt voor iedereen in de zwembadbranche. Niets is zo krachtig als leren op de plaats waar je werkt, met de middelen die je ook daadwerkelijk tot je beschikking hebt. Daarom worden de trainingen in het Lifesaver programma op locatie, in het zwembad verzorgd.

Train as you fight. Fight as you train!

De trainingen binnen het Lifesaver programma worden conform de certificerende instellingen gegeven. Naast dat Life-Line-Trainingen de RIVM richtlijnen in acht zal nemen. Zal ook worden voldaan aan de richtlijnen gesteld door de certificerende instanties. Dit kan gevolgen hebben voor het maximaal aantal cursisten per training, de duur van de training of de inhoud van de training. Life-Line-Trainingen doet er alles aan om jouw medewerkers zo te trainen dat zij adequaat kunnen handelen ingeval van calamiteiten in het zwembad. Zo helpen wij ook tijdens de Covid-19 pandemie verdrinkingen in jouw zwembad te voorkomen.

Maatregelen om te kunnen trainen tijdens de Covid-19 Pandemie.

Maatregelen die Life-Line-Trainingen treft;

 • Voorafgaand aan de training ontvangt iedere cursist van Life-Line-Trainingen een e-mail met daarin de gedragsregels voor social distancing en hygiëne tijdens de training.
 • Het maximaal aantal op te leiden cursisten per groep wordt door Life-Line-Trainingen afgestemd met de opdrachtgever. Het aantal cursisten is afgestemd op het kunnen borgen van de 1,5 meter afstand en de afmetingen van de lesruimte.
 • Daar waar de training dit toelaat zal Life-Line-Trainingen gebruik maken van e-learning om zo de contactduur tussen cursisten en instructeurs zo kort mogelijk te houden.

Maatregelen die de opdrachtgever treft:

 • De 1,5 meter afstand moet niet alleen geborgd zijn tijdens de lessen in de lesruimte, maar ook tijdens pauzes en bewegingen door het gebouw van en naar oefenlocaties.
 • De opdrachtgever zorgt ervoor dat de cursisten bij binnenkomst, maar ook tijdens de trainingen hun handen kunnen wassen met water en zeep of gebruik kunnen maken van handdesinfectiemiddelen. Dit moet gebeuren volgens de richtlijn goed handen wassen.
 • De opdrachtgever zorgt er voor dat de looproutes duidelijk en herkenbaar zijn voor de cursisten en instructeurs.
 • De opdrachtgever, houdt toezicht op de naleving van de regels. Opdrachtgevers, cursisten en instructeurs spreken elkaar aan op het niet naleven van de regels.
 • De opdrachtgever zorgt ervoor dat er oppervlakte desinfectiemiddel is in de lesruimten en toiletten.
 • De opdrachtgever of diens gedelegeerde reinigt en/of desinfecteert gedurende de cursus de contactoppervlakten zoals deurklinken en trapleuningen.

Maatregelen die de instructeur treft;

 • De instructeur, houdt toezicht op de naleving van de regels. Opdrachtgevers, cursisten en instructeurs spreken elkaar aan op het niet naleven van de regels.
 • De instructeur reinigt en/of desinfecteert de tafels, stoelen en leermiddelen voorafgaand en na afloop van een cursus.
 • De instructeur reinigt alle leermiddelen na gebruik door een cursist tijdens de cursus.
 • De instructeur volgt de schoonmaakvoorschriften van de fabrikant van de reanimatiepop
 • De instructeur verstrekt iedere cursist zijn eigen verbandmiddelen.

Maatregelen die de cursist treft:

 • De cursist, houdt toezicht op de naleving van de regels. Opdrachtgevers, cursisten en instructeurs spreken elkaar aan op het niet naleven van de regels.
 • De cursist gooit aan het einde van de training de gebruike verbandmiddelen weg.
 • De cursist draagt handschoenen bij het uitvoeren van handelingen waarbij de cursist in contact komt met materialen.
 • De cursist gooit de handschoenen na het afronden van het praktijkdeel direct weg. En desinfecteert de handen.

Maatregelen tijdens de trainingen bedrijfsveiligheid.

Ook bij de onderdelen brandbestrijding en ontruimingsoefeningen moet 1,5 meter afstand gehouden worden. Bij de blusoefeningen buiten dient voldoende ruimte vrijgemaakt te worden om op 1,5 meter afstand de oefening te voltooien. Ook geldt dit voor het uitvoeren van ontruimingsoefeningen. Life-Line-Trainingen zal samen met de opdrachtgever vooraf bekijken welke mogelijkheden er zijn voor het houden van blusoefeningen en ontruimingsoefeningen in en rond het zwembad.

 

Maatregelen tijdens de trainingen eerste hulp en reanimatie met AED.

De tijdelijke reanimatierichtlijnen zoals deze tijdens Covid-19 pandemie gelden maken onderdeel uit van de lesinhoud. Life-Line-Trainingen volgt het advies van de Nederlandse Reanimatie Raad om ook de reguliere reanimatie (met beademing) te oefenen. Hiervoor neemt Life-Line-Trainingen natuurlijk zijn hygiënische maatregelen.

 1. Na iedere gebruik maakt de cursist de reanimatiepop schoon zoals de schoonmaakvoorschriften van de fabrikant dit voorschrijven.
 2. Na iedere training zal de kleding gewassen worden en het luchtwegsysteem van de reanimatiepop gewisseld worden.
 3.  Eerste Hulp handelingen en het aanleggen van verbanden worden niet op elkaar geoefend of op een LOTUS. Life-Line-Trainingen zorgt geschikte oefenpoppen. Uitzondering zijn cursisten uit een huishouden die samen deelnemen aan de training. Zij mogen de handelingen wel op elkaar oefenen.
 4. LOTUS slachtoffers zullen alleen ingezet worden wanneer er 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden

Maatregelen tijden de trainingen zwemmend redden.

Ook tijdens de trainingen zwemmend redden zal rekening gehouden worden dat de  1,5 meter afstand wordt gewaarborgd. Het uitvoeren van bevrijdingsgrepen en vervoersgrepen wordt daar waar mogelijk uitgevoerd op gezinsleden. Of met behulp van een duikpop.