Corona routekaart publiek1,5 Meter maatregelen.

Sinds 11 Mei 2020 mogen we weer langzaam iets meer bewegen. Gelukkig ook buiten ons huis. Hiervoor is het devies van de overheid

"vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand" 

Voor iedereen geldt;

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis

Bent u ziek?

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?

 • Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte

 • Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven.
 • Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

Richtlijn hygiëne en desinfectie.

In de richtlijn Zwemmen in coronatijd, hygiëne en desinfectie in badinrichtingen staat beschreven hoe dat veilig kan. En welke stappen er gezet moeten worden om de hygiëne en desinfectie in zwembaden te waarborgen in geval van deze Corona pandemie. De belangrijkste maatregelen vind je hieronder.

Bij het minimaliseren van de risico’s voor bezoekers en personeel van badinrichtingen worden in de adviezen de volgende stappen doorlopen:

 1. Minimaliseer verspreiding van het coronavirus, daar waar dat niet kan, compartimenteer deze dan.

 2. Zorg voor een optimale desinfectie tegen coronavirussen, zowel in het badwater als daarbuiten.

 3. Verlaag dan de kans op besmetting van personeel en bezoekers.

 4. Zorg dat de zwemmers geen gezondheidsschade ondervinden van eventuele bijwerkingen van de maatregelen.

 5. Minimaliseer misstappen.

Lees de samenvatting van de richtlijn hier.

Lees hier over legionella na coronamaatregelen.

bron: KNZB
bron: KNZB

1,5 meter maatregelen in zwembad Meekenesch

🍪 Je cookies zijn niet geaccepteerd

Op deze plaats wordt normaal een dynamische element getoond, zoals bijvoorbeeld een video. Omdat je cookies niet geaccepteerd hebt, kunnen we dat helaas (nog) niet doen. Accepteer snel alle cookies onderaan in de cookiemelding of op onze cookiepagina.

Verspreid het coronavirus zich via oppervlaktewater?


Momenteel zijn er geen aanwijzigingen dat het coronavirus zich verspreid via water. Het is dus veilig om in openbare zwemlocaties te gaan zwemmen. Dat zwemmen in oppervlaktewater veilig is wordt ook onderschreven door de World Health Organisation (WHO). Lees hier het rapport.

Voor het zwemmen in openbare zwemlocaties gelden dezelfde regels als voor bezoekers van openbare plekken. Lees hier het protocol. Zwemmen in open water is altijd voor eigen risico. De provincies adviseren iedereen die dit willen doen te doen op officiële zwemlocaties.

Controle metingen worden uitgevoerd door de waterbeheerder (waterschap of Rijkswaterstaat). De provincie ontvangt hiervan de resultaten en kan eventueel een negatief zwemadvies geven of zelfs een zwemverbod instellen als de hygiëne of veiligheid onvoldoende is. Zwemwater.nl informeert over de hygiëne en veiligheid van de officiële zwemwaterlocaties.

Volgens de Europese zwemwaterrichtlijn wordt het zwemwater beoordeeld op microbiologische verontreiniging en visueel geïnspecteerd op het voorkomen van afval (teerachtige residuen, glas, plastic, rubber) in het water. Daarnaast moet de waterbeheerder passende maatregelen nemen ter voorkoming van blootstelling van de zwemmer aan toxische blauwalgenbloei.

Ga je naar de zwemlocatie toe:

Ben je op de zwemlocatie houd dan rekening met onderstaande voorschriften:

 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar. Ook in het water. Op die anderhalve meter norm wordt toegezien en waar nodig gehandhaafd. Uitzondering voor de 1,5 meter geldt voor gezinnen en kinderen tot en met 12 jaar.
 • Vermijd drukte. Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.
 • Zorg dat er ook voor anderen nog plek is, bijvoorbeeld door niet te lang te blijven hangen.
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft, ook als het maar lichte klachten zijn.
 • Vermijd risico’s waardoor u medische hulp nodig heeft of gered moet worden.
 • Houd er rekening mee dat de douches en toiletten bij zwemlocaties gesloten zijn.
 • Betaal contactloos: met pin of mobiel.
 • Volg de aanwijzingen op van toezichthouders en handhavers.

Download hier het definitieve protocol zwemmen en recreëren in en op oppervlaktewater.

De Zwembadpoli werkt samen met de poliklinieken van Amsterdam UMC. Deze polikliniek is bedoeld voor mensen die door hun beroep gezondheidklachten hebben als gevolg van het werken in zwembaden. Meestal betreft het acute klachten van de huid, de ogen en de longen.  Daarnaast beoogt deze poli een vraagbaak te zijn voor het management van zwembaden, voor bestuurders van gemeente en provincies, voor zwembadinstallateurs, waterlaboratoria en artsen.

Werk jij in een zwembad en heb je gezondheidsklachten als gevolg van het werken in het zwembad? Laat je dan naar de Zwembadpoli doorverwijzen door je huisarts, bedrijfsarts of specialist. Ook je manager kan je doorverwijzen.

 

NOC*NSFNOC*NSF

De Nederlandse regering heeft op 6 mei de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus voor een deel versoepeld. Vanaf 29 april mocht de jeugd tot en met 18 jaar weer samen, onder begeleiding, trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de hygiënemaatregelen van het RIVM worden gevolgd. Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij zich tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden, voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers blijven gesloten. Om clubs te helpen is een checklist voor het opstarten van je vereniging ontwikkeld, die je helpt de juiste stappen te zetten.

Protocol verantwoord sporten

Met het protocol verantwoord sporten willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Ga hier naar de website van NOC*NSF voor meer informatie over corona en sport.

Life-Line-Trainingen helpt verdrinkingen in zwembaden te voorkomen.

Helpen verdrinkingen te voorkomen doen wij met ons lifesaverprogramma.

Wil jij weten hoe het lifesaverprogramma jouw kan helpen verdrinkingen te voorkomen?

Bekijk dan onze speciale pagina.

Laat een reactie achter

Wij hebben veel zorg de informatie omtrent het zwemmen in coronatijd voor je verzameld op deze pagina.
Wij zijn erg benieuwd wat je van deze informatie vindt en of wij je ergens mee kunnen helpen.

Laat een reactie achter met jouw vraag of opmerking

Wil je weten wat we met jouw gegevens uit dit formulier doen? Lees dan onze privacyverklaring.