Terug naar overzicht
Mike Lehnkering Mike Lehnkering
± 1 min

Eerste hulp bij een bewusteloos slachtoffer

Is eerste hulp verlenen verplicht of niet?


Het antwoord staat, voor wat betreft de juridische aansprakelijk tenminste, in het Wetboek van Strafrecht.

Wetboek van Strafrecht, Artikel 255:

"Hij die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud, verpleging of verzorging hij krachtens wet of overeenkomst verplicht is, in een hulpeloze toestand brengt of laat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie."

Wetboek van Strafrecht, Artikel 450:

"Hij die, getuige van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp te verlenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood van de hulpbehoevende volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie."

Iedereen heeft volgens deze artikelen de plicht om een ander in levensgevaar te helpen. Help je niet dan ben je strafbaar. Dit hulpverlenen is naar wat je kan. Er wordt in ieder geval verwacht dat er hulp geregeld wordt. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het bellen van 112 of de hulp vragen van iemand die wel kan helpen.

Doe je dit niet dan kan er een aanklacht ingediend worden. De kans dat iemand wettelijk aansprakelijk wordt gesteld is in Nederland in de praktijk klein omdat nalatigheid moeilijk te bewijzen is.

Aansprakelijkheid eerstehulpverlener

Hoe zit het met eventuele schade die ontstaat door jouw hulpverlening. Als je competent wordt verklaard voor het verlenen van eerste hulp kun je niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Dit houdt in dat je zorgvuldig en volgens de geleerde en beschreven richtlijnen hulp verleent. Doe je dit niet en maak je eigen regels die schade toebrengen dan kun je vervolgd worden volgens het civielrecht.

Het Rode Kruis heeft zo'n aansprakelijkheidsverzekering voor diplomahouders.