Ons Lifesaverprogramma helpt zwembaden om beter voorbereid te zijn bij ongevallen in het water. We vertellen je er graag meer over en daarom beantwoorden we op deze pagina de meest gestelde vragen over het programma.

1. Wat is het Lifesaverprogramma?

Het Lifesaverprogramma helpt verdrinkingen in zwembaden te voorkomen. Dit programma combineert een drietal veiligheidstrainingen voor zwembaden te weten;

  • zwemmend redden voor zwembaden
  • bedrijfshulpverlening
  • eerste hulp door lifeguard

2. Waarom ben je het Lifesaverprogramma gestart?

Toen ik 4,5 jaar was leerde ik zwemmen bij de reddingsbrigade in Zevenaar. Nadat ik kon zwemmen en mijn diploma’s zwemmend redden heb behaald ben ik zwemlessen gaan geven. Daarna ook eerste hulp trainingen voor de vrijwilligers in het zwembad. Op een gegeven moment gaf ik deze trainingen ook aan het zwembadpersoneel. Maar wat schetst mijn verbazing? Voor het onderdeel bedrijfshulpverlening komt iemand anders en de training zwemmend redden werd niet verzorgd. Hier zag ik een kans om de verdrinking in zwembaden te voorkomen door deze drie trainingen te combineren en te specialiseren op drenkelingen en incidenten in het zwembad.

3. Waarom vind je het zo belangrijk om dit te doen?

Ik vind het heel erg belangrijk omdat er nog steeds mensen verdrinken in het zwembad. Dit kan deels ondervangen worden door veel technische ontwikkelingen zoals drenkelingendetectiesystemen en cameratoezicht. Maar het snel en adequaat handelen van de toezichthouder is van levensbelang.

Daarnaast kan je als zwembadmanager met het Lifesaverprogramma winst behalen op de opleidingstijd. Het Lifesaverprogramma maakt gebruik van de overlap in de diverse eindtermen van de trainingen bedrijfsveiligheid, eerste hulp en zwemmend redden. Door gebruik van deze overlap kan de totale trainingstijd teruggebracht worden. Hierdoor is de toezichthouder langer beschikbaar in het zwembad. Daar waar hij of zij daadwerkelijk verdrinkingen kan voorkomen.

4. Train je alleen de toezichthouders binnen het Lifesaverprogramma?

Nee, het Lifesaverprogramma traint alle medewerkers in het zwembad. Het voorkomen van verdrinkingen in zwembaden is een teamaanpak. Iedereen in het zwembad heeft een taak en een rol in de redding van drenkelingen. De toezichthouder is de first responder en zal uitgebreid getraind worden in het redden van drenkelingen en het verlenen van specialistische eerste hulp aan drenkelingen. Andere personeelsleden die dicht bij de zwemzaal werken, leiden we op tot bedrijfshulpverlener met extra eerste hulp vaardigheden. En de collega’s op kantoor zullen voldoende hebben aan een training bedrijfshulpverlening. Wij trainen iedereen samen. Zo kunnen wij samen met jou de noodprocedures in het zwembad trainen, toetsen en zo nodig laten bijstellen.

5. Hoeveel personeelsleden kunnen meedoen aan het Lifesaverprogramma?

Het Lifesaverprogramma is gebaseerd op 12 personen. Dit is een bewuste keuze. Een instructeur kan maximaal 12 personeelsleden goed opleiden. Heb je meer dan 12 personeelsleden? Dan komt er een extra instructeur of verzorgen wij twee keer het Lifesaverprogramma voor jouw medewerkers.

6. Voldoe ik met het Lifesaverprogramma aan de wettelijke kaders?

Artikel 25 van de wet Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) eist dat er voldoende toezicht moet worden uitgeoefend in:

  • een openbare badinrichting (categorie A) en in een semi-openbare badinrichting en therapiebad waar tenminste één bassin een wateroppervlakte heeft van 2 m2 of meer en dieper is dan 1,40 meter;
  • bij een zwemlocatie in oppervlaktewater, waar voorzieningen ten behoeve van zwemmers aanwezig zijn en sprake is van een bedrijfsmatige exploitatie gericht op zwemmen en met een duidelijke houder of exploitant (categorie C).

Toezicht houden is niet verplicht bij baden in de categorie B (peuterbaden) en bij zwemlocaties in oppervlaktewater waar voorzieningen zijn ten behoeve van zwemmers en waarbij geen sprake is van een bedrijfsmatige exploitatie (categorie D).

De meeste zwembaden vallen onder categorie A, en zullen volgens de Whvbz dus moeten zorgen dat er voldoende toezicht wordt uitgeoefend gedurende de openstelling van het zwembad.

Uitgebreide EHBO (incl. kinderen)

Wat is nu voldoende toezicht? Daar geeft het handboek Whvbz antwoord op:

  1. Eerste hulp bij ongelukken

Minimaal één van de toezichthouders (of andere medewerker in het zwembad) moet in het bezit zijn van een geldig diploma Eerste Hulp. Het Lifesaverprogramma leidt jouw toezichthouders op tot het uitgebreide diploma eerste hulp van het Rode Kruis. Tijdens onze trainingen zoomen we in op de letsels die voorkomen in het zwembad. 

  1. Reanimatie

Ten minste één van de aanwezige toezichthouders (of andere medewerker van het zwembad) moet in het bezit zijn van een geldig reanimatiediploma. In het uitgebreide diploma eerste hulp van het Rode Kruis zit standaard de basale reanimatie van volwassenen. In het Lifesaverprogramma besteden we nadrukkelijk aandacht aan de reanimatie van drenkelingen.

  1. Zwemmend redden

Minstens één van de aanwezige toezichthouders moet beschikken over bewezen vaardigheid op het gebied van zwemmend redden (indien één van de baden dieper is dan 1.40m). Het Lifesaverprogramma voorziet hierin door alle toezichthouders op te leiden en te trainen voor het certificaat zwemmend redden voor zwembaden van de Reddingsbrigade.

  1. Conditie en vaardigheidstest

Het werkboek stelt als kwalitatieve eis dat op gezette tijden een conditie- en vaardigheidstest wordt afgelegd. De trainingen zwemmend redden voor zwembaden voorziet in deze kwalitatieve eis. Doordat wij het hele jaar door jouw toezichthouders trainen, houden we ook oog op de conditie en vaardigheden van de toezichthouders.

  1. Noodzakelijke voorzieningen

Er moet doeltreffend eerste hulp kunnen worden verleent. Life-Line-Trainingen kan jou, binnen het Lifesaverprogramma, voorzien van verbandtrommels, automatische externe defibrillatoren van de firma ZOLL en diverse reddingsmiddelen zoals reddingsklossen, werpzakken en rescuetubes. Wij nemen de training van de aanwezige reddingsmiddelen mee in onze trainingen.

Life-Line-Trainingen helpt jou met het Lifesaverprogramma te voldoen aan de wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Om dit te kunnen borgen ontvang je na het afronden van het Lifesaverprogramma de desbetreffende diploma's en een verslag van het trainingsjaar met de behaalde oefendoelen. Deze diploma's en het verslag kun je direct toevoegen aan jouw administratie.

Ben je benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen of wil je meer weten over het Lifesaver programma? 

Bel dan 06-50 64 62 98 of vul ons contactformulier in.