Terug naar overzicht
Mike Lehnkering Mike Lehnkering
± 0 min

De Leerconversatie als krachtig feedback instrument

De leerconversatie is een van de vele feedback en evaluatie methoden die je kan inzetten tijdens jouw (eerste hulp) onderwijs. In dit artikel duiken we dieper in de methode van de leerconversatie. Wanneer zet je deze evaluatiemethode in en waar moet je rekening mee houden.

Wat is de leerconversatie?

Zoals het woord “leerconversatie” al zegt. Is het een gesprek waarbij de deelnemers opzoek gaan naar hun leerbehoeften. Met een open vizier onderzoek je een bepaalde situatie, de vraag die in deze situatie speelt en de inmiddels verworven kennis en vaardigheden die in deze situatie behulpzaam kunnen zijn.

Waarom zou je een leerconversatie voeren?

In mijn trainingen voor reanimatie-instructeurs voeren de cursisten vaak een evaluatie gesprek nadat zij een scenario hebben geleid. Wat ik dan vaak zie is dat de instructeur chronologisch de situatie doorloopt en onderzoekt of de cursist nog kan reproduceren welke handelingen hij gedaan heeft.
Door gebruik te maken van een leerconversatie, voer je een gesprek met de intentie iets van dit gesprek te leren. Door de betrokkenheid van alle cursisten is de leerconversatie een krachtige methode om te leren.

Wanneer zet je een leerconversatie in?

Een leerconversatie gebruik je wanneer je voldoende tijd hebt in je training. Het kost even een paar minuten om tot de kern te komen. De voorkennis van de deelnemers is niet zo van belang omdat je door middel van reflectieve vragen tot de kern van het probleem te komen. De leerconversatie is geschikt om het leerpunt van een individuele cursist te onderzoeken met behulp van de hele groep.

Welke stappen doorloop je tijdens een leerconversatie?

Tijdens de leerconversatie doorlopen de cursisten de leercurve van Kolb. Als instructeur begin je met het inventariseren van de ervaringen uit de groep. Hieruit pak jij een of twee onderwerpen die je verder wilt onderzoeken. Samen met alle deelnemers reflecteer je samen op de te bespreken onderwerpen. Als instructeur stel je open, verdiepende en reflecterende vragen. Samen formuleer je algemene conclusies. Waarna iedereen de voor hem opgedane inzichten in gebruik kan nemen in een volgend scenario.

Hoe zet je de leerconversatie in tijdens eerste hulp trainingen?

De leerconversatie is uitermate geschikt voor het bespreken van scenario’s tijdens eerste hulp trainingen. Ter voorbereiding op het scenario heb je als instructeur nagedacht welke doelen je wilt bereiken. Deze doelen vormen straks de sleutel tot het gesprek. Aan het einde van het scenario vraag je naar de ervaringen van de cursist die zij willen bespreken. Hierna til je het gesprek naar een algemener niveau door het stellen van je sleutelvragen, naar aanleiding van je doelstelling. Hiermee maak je de stap van concrete
ervaringen naar abstracte begripsvorming. Bijvoorbeeld; “Wat maakt dat jij in deze situatie niet kon handelen zoals je geleerd is?” Stimuleer de interactie tussen cursisten onderling. Het is ten slotte een leerconversatie.
Stel eventueel korte vragen zoals; “ Wie denkt daar ook zo over?” of “ Wie wil daar eens op reageren?” Maar pas op! Laat niet alle interactie via jou als instructeur verlopen.

Stel naast sleutelvragen ook verdiepende vragen. Om nog meer tot abstracte
begripsvorming te komen. Ben je met de leerconversatie tot de kern gekomen? Dan is het tijd om af te ronden. Laat de cursist een samenvatting maken en aangeven wat hij een volgende keer anders zal gaan doen?

Conclusie

De leerconversatie is een krachtig feedback instrument voor die instructeur die voldoende tijd heeft om zijn cursisten meer van zichzelf en over zichzelf te laten leren. De leerconversatie kijkt niet naar de feitelijke handelingen, maar naar die zaken die de cursist zelf wil bespreken. Als instructeur stel jij naast sleutelvragen (welke je afgeleid hebt van je doelstelling) ook verdiepende vragen om onderliggende denkpatronen en overtuigingen van de cursist naar de oppervlakte te krijgen.