Terug naar overzicht
Mike Lehnkering Mike Lehnkering
± 2 min

Dit gaat de zwembadbranche merken na de persconferentie.

We horen het iedere dag. Het aantal besmetting neemt dagelijkst nog steeds fors toe. Dit is de reden dat het kabinet heeft besloten nieuwe maatregelen te nemen, een gedeeltelijke lockdown. De genomen maatregelen moeten het sociale verkeer drastisch terugdringen en de forse stijging ombuigen naar een daling. Om dit te bereiken moet de horeca dicht, wordt het reizen met het openbaar vervoer beperkt en geldt er een ‘alcoholklok’. Maar wat betekent dit voor de zwembranche? Wat mag wel en wat mag nu niet meer? Minister-president Rutte benadrukte tevens dat niet alles wat mag ook hoeft. Wat zijn de regels en wat is nu wijsheid?

Bekijk hier het coronadashboard


Wat mag je nu wel en wat mag je nu niet?

De maatregelen gaan niet zover als de intelligente lockdown van het afgelopen voorjaar en de zwembaden mogen (gelukkig) open blijven. Verder geldt:

 • Iedereen vanaf 18 jaar mag sporten mits de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd. Er mag alleen individueel of in teamverband gesport worden maar met niet meer dan 4 personen.
 • Uitzondering zijn kinderen tot en met 17 jaar. Zij mogen sporten in teamverband en onderlinge wedstrijden met teams van de eigen club zijn toegestaan. En topsporters met status mogen sporten in aangewezen locaties.
 • Voor de groepslessen bij individuele sporten geldt het maximale aantal van 30 personen per ruimte binnen.
 • Het dragen van mondkapjes in openbare binnenruimtes vanaf 13 jaar wordt verplicht.
 • Amateurcompetities en douches mag niet meer en de kleedkamers moeten gesloten blijven.

In binnenruimtes waar mensen zitten, zijn maximaal 30 mensen (exclusief personeel) toegestaan. Op de zogenaamde doorstroomlocaties geldt dat het borgen de anderhalve meter, voor alle aanwezigen de norm is. Daarnaast moet het bezoek aan het zwembad plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak. Eerder werd een zwembad nog gezien als een doorstroomlocatie wat betekende dat er geen nieuwe maatregelen waren voor het recreatiezwemmen. Vraag is, of dit ook zo blijft?


Uitwerking van de maatregelen.


De maatregelen gaan in per 14 oktober om 22.00 en zullen naar verwachting minimaal 4 weken aanhouden. Maar de maatregelen kunnen tussentijds wel worden gewijzigd en regionaal zijn aanvullende maatregelen mogelijk. Het is nog niet precies te zeggen wat de uitwerking van deze nieuwe maatregelen betekent voor de dagelijkse praktijk van de zwembaden en zwemscholen vanaf morgenavond.Vaak worden de uitwerking van deze maatregelen pas definitief bekend wanneer de noodverordeningen gereed zijn. In de tussentijd proberen de samenwerkende partijen in de zwembranche tezamen met onder meer VSG, NOC*NSF en het ministerie van VWS zo snel mogelijk alles helder te krijgen. Wanneer duidelijk is wat de maatregelen exact betekenen voor de zwembranche en of dit ook leidt tot een aangepast protocol? Dat lees je op onze speciale coronapagina.

Ga hier naar onze speciale coronapagina

 

We mogen blijven zwemmen

We mogen blijven zwemmen. Maar we gaan deels wel terug naar de situatie van voor de heropening.

 • Het zwembad is aangemerkt als binnenlocatie. Dus mogen er maximaal 30 bezoekers in het zwembad zijn. Personeel wordt niet meegerekend bij deze 30 personen. Ook trainers/instructeurs worden tot personeel gerekend. Kinderen onder de 17 jaar tellen ook niet mee bij de maximaal 30 toegestane bezoekers. Maar dan mogen er geen volwassenen meezwemmen. Dan mogen er in het totaal niet meer dan 30 volwassenen en kinderen in het zwembad zijn.
 • Het management van het zwembad moeten ervoor zorgen dat het niet te druk wordt in het zwembad en dat de 1,5 meter maatregelen worden nageleefd.
 • De kleedkamers mogen mogen open blijven, mits de 1,5 meter maatregel gewaarborgd blijft.
 • De douches moeten dicht. Stromend water in combinatie met beweging kan de verspreiding van aerosolen vergroten.
 • Teamsporten mogen onder bepaalde omstandigheden nog wel.
  • Teamsporten met deelnemers tot en met 17 jaar zijn geen probleem
  • Teamsporten met deelnemers van 18 jaar en ouders zijn toegestaan. Mits de groep uit niet meer dan 4 personen bestaat. Deze personen bewaken de onderlinge afstand en vormen een bubbel gedurende de activiteit en ook daarna.
 • Wedstrijden kunnen met deze maatregelen niet doorgaan. Dit geldt in ieder geval voor alle wedstrijden die onder de vlag van de KNZB worden gezwommen.
 • Baantjes trekken mag. Mits de onderlinge afstand wordt gewaarborgd en er geen groepsvorming plaats vindt. Met een maximum van 30 personen. Dit geldt ook voor activiteiten zoals aquajogging of aquafitness.
 • Zwemtraining wordt ook beschouwd als een individuele sport. En mag dus doorgaan mits het maximum van 30 personen niet wordt overschreden (wanneer er één of meerdere deelnemers 18 jaar of ouder zijn)
 • Zwemmen ouders mee tijdens de les? Dan geldt een maximum van 30 personen (dus 15 koppels ouder-kind). Ouders mogen kinderen wel begeleiden bij het omkleden. Dit om de veiligheid in het zwembad te waarborgen.

Download hier het volledige nieuwsbericht

bron: Zwembadbranche, www.water-vrij.nl 
ZwembadBranche is een medium voor professionals die werkzaam zijn in de zwembranche. Naast een vakblad dat 5 keer per jaar verschijnt, benadert ZwembadBranche de markt met nieuwsberichten, een congres, een vakbeurs, nieuwsbrieven, online enquêtes en netwerkbijeenkomsten.