Terug naar overzicht
Mike Lehnkering Mike Lehnkering
± 2 min

Drenkelingen moeten horizontaal uit het water gehaald worden

Waarom zou een drenkeling horizontaal uit het water gehaald moeten worden?

Wanneer je in het water verblijft drukt het water op jouw lichaam. Omdat water zwaarder is dan lucht, drukt het water ook harder op je lichaam dan lucht. Door de druk van het water wordt het vocht je lichaam samengedrukt. Door deze druk komt er meer vocht in de bloedbaan. Het bloed stroomt door de nieren en deze registreren veel vocht. En denken dat het lichaam overvult is en gaan het overtollige vocht uitscheiden. Dit is de reden dat je moet plassen als je gaat zwemmen.

Wanneer je vervolgens uit het water komt, vervalt deze druk op het lichaam. Je lichaam zet een klein beetje uit doordat deze druk wegvalt. Nu het lichaam weer meer ruimte heeft, is er een ondervulling in de bloedvaten. Wanneer je gezwommen hebt kun je dit ervaren doordat jij je even licht in het hoofd voelt als uit het water komt. Vaak trekt dit gevoel snel weg, omdat je lichaam direct actie onderneemt om je lichaam in evenwicht te brengen zodat je niet flauwvalt.

Welke drenkelingen moet je horizontaal uit het water halen?

Wanneer een drenkeling lange tijd in het water heeft gelegen heeft hij veel vocht uitgescheiden door de druk van het water. Het lichaam is dus ondervult. Wanneer je deze drenkeling verticaal uit het water haalt, zakt het bloed hem letterlijk uit het hoofd. Het hart kan dit drukverval niet zo snel compenseren. 

Drenkelingen die lange tijd in het water hebben gelegen en nog bij bewustzijn zijn, moeten voorzichtig horizontaal uit het water gehaald worden. Dit om het lichaam te laten wennen aan het wegvallen van de waterdruk. Houd ook rekening met onderkoeling van het lichaam. Hierdoor is het lichaam vatbaarder voor allerlei plotselinge veranderingen.

Welke drenkelingen moet je verticaal uit het water gehaald worden?

Treat first what kills first! Het is een welbekende adagium binnen de hulpverlening. Behandel eerste wat het eerst lijdt tot overlijden.

Wanneer je een bewusteloze drenkeling benaderd en deze naar de kant hebt gebracht. Zal deze zo snel als mogelijk op de kant gebracht moeten worden om eerste hulp te verlenen.

Ook drenkelingen die nog bij bewustzijn zijn en kortdurend in het water hebben gelegen kunnen verticaal uit het water gehaald worden. Dit afhankelijk van de situatie. Soms is het mogelijk om een drenkeling te ondersteunen bij het verlaten van het water.

Conclusie.

Treath first what kills first.

Heeft je drenkeling langdurig (uren) in het water gelegen en nog bij bewustzijn? Haal je drenkeling dan voorzicht horizontaal uit het water. Zodat het lichaam de mogelijkheid krijgt om het bloed voldoende te blijven rondpompen.

Is je drenkeling bij bewustzijn en ligt deze kortdurend in het water? Bekijk de situatie en bepaal in overleg de de drenkeling hoe je hem zo veilig mogelijk uit het water kan halen. Afhankelijk van het letsel kies je een geschikte reddingsmethode.

Is je drenkeling buiten bewustzijn of heeft deze ernstige ademhalingsproblemen? Haal je drenkeling zo snel en veilig mogelijk uit het water. En start met de eerste hulpverlening.

 

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit blog? Neem dan contact met ons op.