Terug naar overzicht
Mike Lehnkering Mike Lehnkering
± 0 min

Fors minder verdrinkingen in 2019

Sterke daling verdrinkingen

Het aantal verdrinkingen is het afgelopen jaar sterk afgenomen. Verdronken er in 2018 nog 132 mensen in 2019 daalde dit aantal naar 102. Dit blijkt uit de cijfers van het centraal bureau voor de statistiek (CBS)

Kwart drenkelingen komt niet uit Nederland

Uit de cijfers blijkt dat een kwart van het aantal drenkelingen is van buitenlandse afkomst is. Dit getal blijft met 2018 gelijk. De daling onder autochtone Nederlanders is ongeveer een derde ten opzichte van 2018. Uit eerder CBS-onderzoek bleek dat Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond een drie keer zo groot risico op verdrinking lopen als de gemiddelde Nederlander.

Een verklaring van deze daling is niet gemakkelijk te geve. Eerder werd gedacht dat het aantal verdrinkingen was toegenomen vanwege de warme zomer. Tijdens deze zomers dagen gingen mensen vaak zwemmen. Ook op plaatsen waar dit gevaarlijk is of niet toegestaan. Ook kwamen er meer mensen met een slechte zwemvaardigheid naar de zwembaden om verkoeling te zoeken. Echter in de zwembaden zijn lifeguards aanwezig om verdrinkingen in hun zwembad te voorkomen. De lifeguards houden toezicht op hun gasten en grijpen in wanneer er een gevaarlijke situatie ontstaat om zo erger te voorkomen. Het CBS gaat ervan uit dat de meeste verdrinkingen als gevolg van een ongeval gebeuren.

Mannen verdrinken vaker dan vrouwen

Wat op valt is dat mannen veel vaker verdrinken dan vrouwen. In 2019 verdronken 64 mannen/jongens en slechts 12 vrouwen/meisjes. Een aanname is dat mannen meer risico nemen. Zij willen niet onderdoen voor een ander als het gaat om hun zwemvaardigheid. Met overmoed en bravour springen zij toch in gevaarlijk water, komen verkeerd terecht en verdrinken. Of zij onderschatten de gevaren van de natuur en worden door de stromingen gegrepen.

Vroeger verdronken meer Nederlanders

Vroeger verdronken Nederlanders overigens veel vaker: in de jaren 50 ging het jaarlijks om 400 tot 500 mensen. Gemiddeld over de afgelopen twintig jaar verdronken jaarlijks 87 inwoners van Nederland. Negen op de tien verdrinkingen gebeuren buiten, een op de tien binnen, bijvoorbeeld in een zwembad of badkuip. Deze daling is toe te schrijven aan de opkomst van het schoolzwemmen waarin ieder kind leerde zwemmen. Sinds een aantal jaren is het schoolzwemmen in de ban geraakt. Waarna er meer verdrinkingen en ongevallen werden gemeld. De trend is gelukkig dat er weer meer initiatieven worden genomen om de zwemvaardigheid te vergroten.