Terug naar overzicht
Mike Lehnkering Mike Lehnkering
± 1 min

Hoe gedragen zwemmers zich in het zwembad

Zwembaden zetten met name in op het voorkomen van verdrinkingen door voldoende en goed toezicht te houden en het inzetten van drenkelingen detectiesystemen. Allebei interventies om verdrinkingen te voorkomen.

Maar hoe gedragen de mensen in jouw zwembad zich? Is er verschil in gedrag bij bepaalde type baden? Of bepaalde leeftijdscategorieën in je zwembad? Want als je dit weet kan je gerichter toezicht houden en gerichter je mensen en middelen inzetten. In mijn onderzoek om deze vragen te beantwoorden las ik een interessant artikel hierover.

Het onderzoek

Dit observatie onderzoek heeft plaats gevonden in een buitenzwembad in Birmingham, Alabama. Het zwembad is 548 vierkante meter groot en er werd door twee tot vijf Lifeguards toezicht gehouden tegelijkertijd vanaf drie badmeesterstoelen en diverse posities op de perrons van het zwembad. Dit deden zij volgens een roulatiesysteem. De plaatsen waar toezicht werd gehouden was afhankelijk van het aantal zwemmers in het zwembad en de activiteiten die zij uitvoerden. De Lifeguards waren gemiddeld 20,50 jaar oud en hebben gemiddeld 5,11 jaar ervaring. Van de vijftien aanwezige Lifeguards waren er acht vrouwen en zes mannen.

De observaties vonden plaats tijdens openingstijden van het zwembad. Gemiddeld waren er 60,81 mensen (92% kinderen) in het zwembad en 20,97 mensen (10,05% kinderen) rond het zwembad.

Conclusie van het onderzoek.

Gemiddeld waren er 60 kinderen in het zwembad aanwezig. Deze kinderen zwommen in alle delen van het zwembad, maar concentreerde zich met name in het ondiepe gedeelte van het zwembad.

De observatoren hebben zowel in het water als rondom het zwembad gevaarlijk gedrag waargenomen. Denk hierbij aan;

  • Rennen op het perron
  • Zwemmers die elkaar onder water duwen
  • Gevaarlijke sprongen dichtbij andere zwemmers

Deze gevaarlijke gedragingen zagen de observatoren overal in het zwembad maar met name in de diepere gedeelten van het zwembad. In de middel diepe gedeelten van het zwembad namen de observatoren meer agressie waar. Waarschijnlijk doordat hier een hogere dichtheid aan zwemmers is waargenomen.

Met warm weer was het bezoekersaantal hoger en nam ook het aantal geobserveerde gevaarlijke gedragingen toe. Logisch als het drukker is in het water, maak je sneller een (gevaarlijke) sprong dichtbij andere zwemmers.

Overdenkingen n.a.v. het onderzoek.

Uit dit onderzoek blijkt dat er in het zwembad veel meer kinderen waren dan volwassenen. En dat het grote deel van de kinderen zich bevond in de ondiepere delen van het zwembad.

Gevaarlijk gedrag werd met name gezien in de diepere gedeelten van het zwembad. 

Gevaarlijk gedrag neemt toe wanneer de hoeveelheid mensen in het zwembad toeneemt. Dit is te verklaren door dat bij een hogere dichtheid aan zwemmers de kans op een incident groter is omdat er minder vrije ruimte is.

Als Lifeguard zou je bij een hoger bezoekersaantal je observatieposten niet meer evenredig verdelen over het zwembad maar intensiveren op de plaatsen waar het water dieper is. Hier ziet men in het onderzoek een toename van gevaarlijk gedrag.

 

Bekijk deze week eens op welke tijden jouw bezoekers zich waar in het zwembad bevinden. Klopt dan de manier van toezicht houden nog wel? Of zijn er op bepaalde plaatsen in het zwembad te weinig Lifeguards t.o.v. het aantal zwemmers.