Terug naar overzicht
Mike Lehnkering Mike Lehnkering
± 1 min

Lachgas en de gevolgen voor drenkelingen

Reden voor mijzelf, om mij eens te verdiepen in lachgas, het gebruik hiervan en de risico’s en de eerste hulp van dit gebruik. Ook heb ik gezocht naar informatie over lachgas en de relatie met verdrinking.Mijn bevindingen vind je hieronder.

Wat is lachgas

De scheikundige naam voor lachgas is distikstofmonoxide (N2O) en wordt soms gebruikt als narcosemiddel bij operaties. Ik ken het ook nog uit de begin jaren van mijn carrière als anesthesiemedewerker. Wij gebruikten het op de operatiekamer bij kortdurende ingrepen. Tegenwoordig gebruiken we lachgas in Nederland nog als acute pijnstiller, als sedatie bij tandheelkundige ingrepen en natuurlijk op grote schaal recreatief. Het verschil tussen recreatief gebruik en medicinaal lachgas is dat dit wordt vermengd met 100% zuurstof en maakt het hiermee geschikt voor menselijk gebruik. Het lachgas voor recreatief gebruik is niet vermengd met zuurstof en hiermee relatief sterker.

Lachgas wordt snel via de longen opgenomen en na ongeveer een uur uitgescheiden door de nieren.

Lachgas valt sinds juli 2016 onder de Warenwet en niet meer onder de geneesmiddelenwet. Het toezicht ligt hierdoor ook bij de Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Momenteel is het gebruik van lachgas dus legaal. Vandaag kondigde minister Blok aan dat zij lachgas op lijst II van de opiumwet willen gaan zetten om het gebruik van lachgas te ontmoedigen.

Hoe wordt lachgas gebruikt

Lachgas voor recreatief gebruik wordt ingeademd via een ballon. Het wordt via een slagroomspuit of uit een cilinder in deze ballonnen gespoten. Lachgas mag alleen via ballonnen geïnhaleerd worden. Directe inhalatie vanuit de slagroomspuit of cilinder kan bevriezingsverschijnselen veroorzaken.

De effecten van lachgas

Lachgas blokkeert de processen in je hersenen. Hierdoor verandert je waarneming. Lachgas geeft direct naar het inhaleren een slaperig effect. Alles wat je waarneemt loopt in elkaar over. Door deze gestoorde waarneming kun je in een lachbui raken, vandaar ook de naam “lachgas”. Dit effect houd 1 tot 5 minuten aan.

Daarnaast zijn er nog meer effecten bij het gebruik van lachgas

  • Je voelt je opgewekt, vrolijk
  • Je krijgt een warm gevoel
  • Geluiden klinken anders en kunnen in elkaar overlopen. Hierdoor kun je gaan lachen.
  • Er kunnen gevoelens en gedachten opkomen die eerder onbewust waren.

Risico’s bij het gebruik van lachgas

Bij het inhaleren van 100% lachgas ontstaat er een tijdelijk zuurstof te kort. Gebruikers kunnen misselijk en duizelig worden. Ook kunnen zij het bewustzijn verliezen. Bij gebruik van grote hoeveelheden kunnen tintelingen ontstaan.

Wanneer iemand lachgas gebruikt in het zwembad stijgt het risico op verdrinking enorm. Het coördinatievermogen neemt af en ook voelen de armen en benen slap. Hierdoor kan iemand die te water raakt moeite hebben om boven te komen en te blijven. Het afnemen van het coördinatievermogen kan ook zorgen voor verwondingen.

Eerste Hulpverlening

De effecten van het lachgas duren ongeveer 1 tot 5 minuten. Doordat lachgas met een uur door de nieren is uitgescheiden is het na gebruik niet meer aan te tonen.

Door het gebruik van lachgas kan iemand duizelig worden. Het is raadzaam om de slachtoffers neer te zetten of neer te leggen.

Wanneer iemand flauwvalt leg je het slachtoffer in de stabiele zijligging en controleer je de ademhaling iedere minuut. Het gebruik van lachgas met alcohol is gevaarlijk. Deze combinatie dempt de ademhaling. Waardoor deze zeer traag wordt of zelfs kan stoppen.

Wanneer lachgas gecombineerd wordt met andere drugs kan een bad-trip of een paniekaanval ontstaan. Laat het slachtoffer nooit alleen en vraag wat je voor hem of haar kunt doen. Lees op de pagina van het Rode Kruis meer eerste hulp tips bij het gebruik van drugs.

Wanneer iemand die lachgas heeft gebruikt en te water raakt. Is het zaak deze zo snel als mogelijk uit het water te halen. Door het gestoorde bewustzijn en afgenomen coördinatie kan iemand zichzelf niet boven water houden.

Ik heb nog geen literatuur kunnen vinden over verdrinking in combinatie met lachgas. Wel vond ik een artikel van een chinees onderzoek waarin blijkt dat het gebruik van lachgas positieve effecten hebben op het verhelpen van het zuurstoftekort en longoedeem na inhalatie van lachgas na verdrinking in zeewater.