Terug naar overzicht
Mike Lehnkering Mike Lehnkering
± 2 min

Zweminstructeurs schuldig aan dood door schuld

Wat de rechtbank heeft bevonden.

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden heeft op 9 november 2021 twee zweminstructeurs veroordeeld tot 60 en 120uur taakstraf. De rechtbank heeft de twee zweminstructeurs schuldig bevonden aan dood door schuld. En wil daarnaast met deze straf andere professionals en organisaties erop wijzen dat zij een zorgplicht hebben en dat zij continue bewust moeten zijn van wat er in concrete situaties in het zwembad van hen wordt verlangd. Niet alleen een taakstraf voor de zweminstructeurs, maar ook een waarschuwing naar de hele zwembadbranche.

Wat eraan vooraf ging.

Op 6 februari 2020 is er in het zwembad in Lemmer een 11-jarige jongen verdronken. Deze jongen was met zijn klasgenoten van de AZC-school naar het zwembad in Lemmer gekomen voor een les watergewenning. Deze jongen kreeg met zijn klas in het ondiepe gedeelte van het zwembad les van twee ervaren zweminstructeurs.

De jongen is vrij kort na aanvang van de les watergewenning uit het oog van de zweminstructeurs geraakt. Het kan niet anders dan dat hij vanaf dat moment onder water is geraakt en is verdronken.

Waarom schuldig aan dood door schuld?

De rechtbank heeft beide zweminstructeurs dood door schuld ten laste gelegd. De zweminstructeurs hadden tijdens de les een zorgplicht voor de 11-jarige jongen en zijn klasgenoten. De zorgplicht bestond uit het adequaat toezicht houden op de 11-jarige jongen en zijn klasgenoten.

De twee zweminstructeur hebben niet geteld uit hoeveel kinderen hun groep bestond. De zweminstructeurs hebben onderling geen afspraken gemaakt hoe zij de les gingen verzorgen, zij overzicht over de groep kinderen zouden houden die aan hun zorg was toevertrouwd.

De zweminstructeurs hadden zich niet op de hoogte gesteld van het beginniveau van de groep. Welk kind had al ervaring met water, welke nog niet. Ook wist geen van beide zweminstructeurs welk kind Nederlands verstond en welk kind niet. Het is onduidelijk of de verdronken jongen begrepen had, dat je kon verdrinken wanneer je onder water terecht kwam.

Waarom deze straf?

De rechtbank legt de twee zweminstructeurs een taakstraf van 60 en 120 uur op. Het opleggen van deze straf heeft ook tot doel andere professionals en organisaties erop te wijzen dat je als zweminstructeur of zwembadorganisatie een zorgplicht hebt. Deze zorgplicht brengt met zich meer dat men voortdurend bewust moet zijn wat er in concrete situaties kan gebeuren en wat dit van de proffessional en organisatie verlangd.