`
Terug naar overzicht Door Mike Lehnkering |

COVID-19 verpleegkundigen leven er tussen

COVID-19

Op dit moment zijn er ongeveer 86.000 gevallen van besmetting met COVID-19 bekend waarvan er ongeveer 7000 buiten China zijn. In Nederland zijn er momenteel 6 gevallen bekend. De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) houd deze cijfers nauwlettend bij en publiceert hier dagelijks over op hun website. De Jon Hopkins Universiteit houdt een real time kaart bij.

Maar waar maken we ons eigenlijk druk om? Maarten Keulenmans schrijft op 29 februari in de Volkskrant dat 1 op de 8 keer dat je verkouden bent, het Coronavirus de boosdoener is. Het Coronavirus is al in 1300 van dier op mens overgesprongen.

 

Strikte aerogene isolatie.

Ernsitg zieke en besmette patiënten worden in Nederlandse ziekenhuizen in strikte aerogene isolatie opgenomen. Hierbij neemt de verpleegkundige speciale persoonlijke beschermingsmaatregelen.

De patiënt wordt opgenomen in een speciale isolatiekamer. In deze kamer heerst een onderdruk. Zodat het virus de kamer niet kan verlaten. Je kan de patiëntenkamer bereiken via een sluis. In deze sluis kleed de verpleegkundige zich om. Om de patiënt te verplegen. Over het uniform wordt een disposable isolatiejas of -schort met lange mouwen aangetrokken. Je draagt handschoenen en een veiligheidsbril of spatbril. Daarnaast draag je een FFP2-masker over mond en neus. Het algemeen dagblad heeft hier een mooi filmpje over gemaakt.

Patiënten met een verdenking op een COVID-19 infectie die niet ernstig ziek zijn, kunnen ook in thuisisolatie verblijven. Wel moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Deze voorwaarden worden door de arts infectiebestrijding bepaald. Deze specialist bepaalt ook of thuissituatie van de patiënt zich hiervoor leent. Zo schrijft het RIVM

Verpleegkundigen leven tussen de virussen en bacteriën.

Op de operatiekamers nemen we altijd al extra hygiënische maatregelen om besmetting te voorkomen. Ons instrumentarium is steriel en het chirurgisch team heeft zich steriel aangekleed om geen besmettingen en infecties te maken tijdens de operatie. Maar ook bij de anesthesie werken we met beschermende isolatiemaatregelen. Standaard dragen wij handschoenen, een mondneuskapje en desinfecteren wij regelmatig onze handen om besmettingen te voorkomen. 

Ook de verpleegkundige op de verpleegafdeling zijn gewend om te werken met isolatiemaatregelen. Afdelingen hebben standaard isolatiekamers voor patiënten die in isolatie verpleegd moeten worden. Verpleegkundigen leven tussen de virussen en bacteriën. Corona, MRSA, VRE of het RS virus. Ze komen allemaal bij ons bezoek. 

Wanneer ik een patiënt in isolatie verplegen is dat business as usual. Het operatiekamercomplex is erop voorbereid. We pakken overjassen en speciale mondmaskers uit het magazijn en zorgen voor de patiënt. Standaard zijn de beschermende isolatiemaatregelen. Het werken met handschoenen, tijdens de operatie draag ik een mondmasker en desinfecteer ik na patiëntencontact mijn handen. Wanneer een virus of bacterie meer ziekmakend is, schroeven we de isolatiemaatregelen op. Tot strikte isolatie toe.

Het is mij dus niet vreemd om een patiënt in isolatie te verplegen. Voor de burgers die de media volgen ziet isolatieverpleging er indrukwekkend uit. En dat is het ook. En we doen het niet voor niets. Wij verplegen patiënten in isolatie om henzelf en andere patiënten te beschermen tegen verder besmetting en herstel te bevorderen. Alleen door deze strikte hygiënische maatregelen kunnen we verspreiding voorkomen. Maar we zijn er dus standaard op voorbereid. We bouwen nu niet in eens isolatiekamers (zoals sommige media doen vermoeden).

Wat kan jij zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen gelden voor het voorkomen van alle virussen. En zou eigenlijk gemeengoed moeten zijn. En zijn altijd belangrijk deze op te volgen.

  1. Was regelmatig je handen.
  2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  3. Gebruik papieren zakdoekjes.

Kijk dagelijks op de site van het RIVM. Het RIVM publiceert dagelijks de actuele stand van zaken en geeft advies wat je moet doen om verspreiding te voorkomen.

Het dragen van mondmaskers is alleen zinvol voor zorgverleners. Zo kunnen zij zich beschermen tegen besmetting met het COVID-19. Zorgverleners komen ook meer dan gemiddeld in aanraking met mogelijk besmette patiënten en dienen dus ook extra maatregelen te nemen. Het is niet zinvol om op straat ook mondmaskers te dragen. De maskers raken verzadigd met uitademingsvocht waardoor zij hun beschermende functie verliezen. Ze zijn daarom eerder een transmissieroute voor het virus dan een beschermingsmiddel. Ook bij het onjuist op en af doen van het masker kun jij je handen besmetten en doorgeven aan anderen. Goede handhygiëne is de belangrijkste maatregel tegen het verspreiden van COVID-19.

Lees hier deel 2 van dit blog