Terug naar overzicht
Mike Lehnkering Mike Lehnkering
± 0 min

Ventilatie in zwembaden in de strijd tegen Corona

Medisch Monitoring Onderzoek | Ventilatie in Zwembaden.

Op 8 oktober 2020 verscheen er een Medisch Monitoring Onderzoek naar de ventilatie in zwembaden. Dit onderzoek moet meer inzicht geven in de besmettingsrisico’s en beheersmaatregelen in zwembaden.

De overdracht van het Coronavirus (SARS-CoV-2) vindt plaats via besmette oppervlakten of via aerosolen. Deze aerosolen kunnen mogelijk het coronavirus bij zich dragen. Inzicht in de aan- en afvoer van aerosolen in de zwemzaal geeft inzicht in de risico’s op verspreiding van het coronavirus in zwembaden.

3 soorten aerosolen

Men onderscheid drie soorten aerosolen in dit onderzoek:

 1. Inadembare aerosolen; deze worden via de mond en de neus ingeademd.
 2. Thoracale aerosolen; deze kunnen doordringen tot in de luchtwegen
 3. Respirabele aerosolen; deze kunnen doordringen tot in de longblaasjes.

Uit het onderzoek blijkt dat er meer aerosolen in de buitenlucht aanwezig zijn dan in de hal van he zwembad. Dit is te verklaren omdat elke luchtbehandeling is voorzien van stoffilters die de stofdeeltjes uit de lucht verwijderen voordat deze in het gebouw worden gebruikt. Uit het onderzoek blijkt ook dat alle recreatieve elementen , zoals glijbanen en fonteinen, aerosolen produceren. Maar de mate waarin een element aerosolen produceren is verschillend. Het lijkt erop dat wanneer water en lucht meer met elkaar vermengd worden (turbulentie) er meer aerosolen worden geproduceerd. Zwemmers hebben dus invloed op de aerosolen door versterking van de turbulentie.

Luchtbehandeling bepalend voor verspreiding aerosolen.

De luchtbehandeling is ook bepalend voor de mate waarin aerosolen worden aangetroffen. En blijkt effectief in het verwijderen van respirabele aerosolen. In de inblaaslucht werden nagenoeg geen resipirabele aerosolen aangetroffen. Het aantal aerosolen is hier gelijk met het aantal aerosolen gemeten in de hal.

De capaciteit van de ventilatoren speelt een belangrijke rol in de snelheid waarin de aerosolen uit de zwemzaal worden afgevoerd. Een toename van de ventilatorcapaciteit leidt tot een lager aantal respirabele aerosolen in de zwemzaal.

Conclusies vanuit het Medisch Monitoring Onderzoek

Vanuit dit eerste Medisch Monitoring Onderzoek kunnen we concluderen dat;

 • Repirabele aerosolen worden door intensieve menging van water en lucht gevormd bij recreatieve elementen.
 • Respirabele aerosolen worden ook afgegeven door personen en spelen een belangrijke rol bij de overdracht van het Coronavirus tussen personen.
 • De respirabele aerosolen worden door de luchtstroom meegevoerd en verplaatsen zich door de ruimte
 • De afvoer van respirabele aerosolen worden beïnvloed door de luchtbehandeling
 • Door het verhogen van de capaciteit van de ventilatoren blijven de respirabele aerosolen minder lang in de ruimte hangen en worden deze sneller verdund. Houdt de capaciteit van de ventilatoren tijden de opening op 80-100%
 • Bij het recirculeren van lucht worden de respirabele aerosolen voor >90% niet mee gecirculeerd. Recirculatie kan in zwembaden dus veilig worden toegepast.
 • Er moet altijd een minimaal verse lucht aandeel zijn van 6,5L/s/persoon (Bouwbesluit 2012)
 • Schakel bezetting-gestuurde-regeling uit, dus niet op CO2 of andere luchtkwaliteitsparameter (anders dan temperatuur en luchtvochtigheid) regelen.

De bevindingen uit dit Medisch Monitoring Onderzoek zullen verwerkt worden in een nieuwe versie van de richtlijn Veilig zwemmen in Coronatijd. Welke je hier kan vinden

Download hier het hele rapport