Terug naar overzicht
Mike Lehnkering Mike Lehnkering
± 5 min

Wat veranderd er in de reanimatierichtlijnen

Wat zijn de wijzigingen in de reanimatie richtlijnen.

Eigenlijk veranderd er niet zo heel veel in de nieuwe reanimatie richtlijnen van 2021. Dat is heel prettig. Wat dat betekend mijn inziens dat we de basale reanimatie van zowel de volwassene als de kinderen al heel goed uitvoeren.

Er zijn nog wel een aantal veranderingen die ik hier onder zal benoemen en onderbouwen naar aanleiding van de toelichting die de experts hebben gegeven tijdens het congres.

 

Veranderingen in de Basic Life Support

Vroegtijdig herkennen van bewustzijnsveranderingen.

Het vroegtijdig herkennen van bewustzijnsveranderingen is een belangrijk signaal van het optreden van een circulatiestilstand. Tref je iemand aan met een verandering in het bewustzijn? Alarmeer direct professionele hulpverleners. De nieuwe reanimatie richtlijn vermeld het volgende over de preventie van circulatiestilstand;

Indien een slachtoffer zich onwel voelt kan dat wijzen op stoornis van het hart of de circulatie. Denk daarbij aan;

 • Een drukkende pijn op de borst.
 • Uitstralende pijn naar de armen, schouderbladen, hals, kaak of maagstreek.
 • Zweten.
 • Misselijkheid of braken.

Minder duidelijke signalen zijn;

 • Pijn in de bovenbuik, kaak, nek of tussen de schouderbladen, zonder pijn op de borst.
 • Kortademigheid
 • Extreme moeheid
 • Duizeligheid
 • Onrust gevoel of gevoelens van angst
 • Snelle ademhaling

Als meerdere signalen optreden of twijfel je? Bel 1-1-2. De centralist zal door gerichte vragen de urgentie vaststellen.

Lees meer over de verschillende signalen van een stoornis in de circulatie.

Extra aandacht voor herhaaldelijke controles van vitale functies op mogelijke verslechtering van een slachtoffer dat (weer) circulatie heeft.

In de reanimatie richtlijn van 2015 werd nog gesteld dat we iedere minuut gedurende 10 seconden de ademhaling controleren. Echter kan op ieder moment een stoornis in de vitale functies optreden. Daarom voer je nu herhaaldelijk controles van de vitale functies uit.

Het vrijhouden van de elektrodendraden van de AED tijdens analyse.

Dit is nieuw in de richtlijn. In de vorige reanimatie richtlijn mocht je als hulpverlener het slachtoffer niet aanraken. Het is gebleken dat de hulpverlener dan toch, per ongeluk, op de elektrodedraden zat en hierdoor storing gaf in de analyse. Vandaar dat we nu extra alert zijn op de het vrijhouden van de elektrodedraden van de AED tijdens de analyse

Het moment van alarmeren bij verstikking/verslikking.

In de nieuwe richtlijn gaan we eerst handelen voordat we 1-1-2 gaan bellen voor een verstikking/verslikking. Zie jij iemand zich verslikken. Spoor diegene aan tot hoestenGeef dan eerst 5 slagen tussen de schouderbladen en vervolgens 5 buikstoten. 

De NRR schrijft geen techniek voor om het slachtoffer op zijn zij te leggen.

Het maakt niet uit hoe je een slachtoffer op zijn zij legt. Als deze maar op zijn zij komt te liggen. Een zijligging zorgt ervoor dat de luchtweg van het slachtoffer vrij gemaakt kan worden en dat bijvoorbeeld speeksel uit de mondholte kan stromen.

Schrijf je hier in voor een NRR-instructeurs bijscholing

Veranderingen in de Pediatric Basic Life Support

Vaak krijg ik tijdens de reanimatietrainingen voor  hulpverleners en instructeurs wanneer spreken we over een kind en wanneer spreken we van een volwassene? Daar ga Ilse van Haren in haar presentatie antwoord op. We onderscheiden nu:

 • kinderen tot 1 jaar
 • Kinderen vanaf 1 jaar tot lijkend op een volwassene

En zo onderwijs ik het al jaren. Lijkt je slachtoffer op een baby, behandel het als een baby. Lijkt het op een kind, behandel het als een kind. En wanneer het kind op een volwassene lijkt. Reanimeer dit slachtoffer ook als een volwassene.

Schrijf je hier in voor een reanimatietraining

Vroegtijdig herkennen van een ernstig ziek kind en tijdig alarmeren.

In de nieuwe reanimatie richtlijn van 2021 ligt er meer nadruk op het herkennen van een ernstig ziek kind. Het herkennen van een ernstig ziek kind en tijdig alarmeren van professionele hulpdiensten verkleint de kans op een reanimatie van het kind en vergroot hiermee dus ook ene restloos herstel.

Er zijn in Nederland jaarlijks ongeveer 100 reanimaties bij kinderen buiten het ziekenhuis. Ondanks dat kinderreanimaties vrij weinig voorkomt, kan iedereen ermee in aanraking komen. Vroegtijdige herkenning en directe adequate behandeling van een ernstig ziek kind kunnen een circulatiestilstand voorkomen en zijn dus van levensbelang.

Heb jij een niet-pluis gevoel bij een kind, bel laagdrempelig de huisarts. Bij twijfel over bewustzijn, ademhaling of circulatie bij een kind, bel 1-1-2. Ook een kleine bloeding kan bij een kind al levensbedreigend zijn, geef (indien mogelijk) directe druk op de plaats van de uitwendige bloeding. Verplaats het kind niet behalve om het in veiligheid te brengen.

bron: Richtlijn Reanimatie in Nederland 2021

Indien de hulpverlener allen is en direct kan bellen: na 5 beademingen alarmeren.

Huh? Deze zin moest ik even twee keer lezen. Ben je alleen en moet je een kind reanimeren? Geef dan eerst 5 beademingen voordat je 1-1-2 belt. Waarom? Bij kinderen is de oorzaak van de reanimatie vaak een te kort aan zuurstof. Door eerst 5 beademingen te geven, lossen we dit tekort alvast deels op.

Zijligging bij een bewusteloos ademend slachtoffer blijft essentieel.

De NRR schrijft geen techniek meer voor om een slachtoffer op zijn zij te leggen. Het is belangrijk dat het slachtoffer op de zij ligt. Niet op welke manier je dit doet. Dit houd letterlijk hersencapaciteit vrij bij de hulpverlener. Want het is gebleken dat het uitvoeren van de stabiele zijligging een ingewikkelde handeling is wanneer je deze niet vaak oefent / toevoegt.

Vrijhouden van de elektrodedraden van de AED tijdens analyse.

Hiervoor gelden dezelfde redenen als bij de BLS. Het aanraken van de elektroden kan storing veroorzaken tijdens een analyse van de AED. En hierdoor een verlaat of verkeerd schokadvies geven.

Borstcompressies bij reanimatie voor kinderen onder de 1 jaar standaard middels de twee duimen omcirkelende techniek (TDOT).

Deze techniek wordt gehanteerd bij een kind jonger dan 1 jaar. Middels de twee duimen omcirkelende techniek omvat je de borstkas van het kind met twee handen. 

 • Je omvat de borstkas met beide handen en plaats de duimen van beide handen op elkaar op de onderste helft van de borstkas. Druk de borstkas minstens een derde van de diameter van de borstkas in. Wees niet bang om druk uit te oefenen. Doe dit met een frequentie van 100 tot 120 keer per minuut. (voorkom dat u directe druk uitoefent op de ribben, de onderste punt van het borstbeen of de bovenbuik.
 • Laat de borstkas na elke compressie helemaal omhoogkomen voordat je een volgende compressie geeft. Verlies gedurende de borstcompressie nooit het contact met de borstkas. Het indrukken en omhoog laten komen van de borstkas moet even lang duren.Life-Line-Trainingen TDOT Twee duimen omcirkelende techniek Thalermethode

bron: nvhvv

Een vraag uit het publiek of de interval tussen de borstcompressies en beademingen niet langer wordt? Antwoord van de deskundigen is dat hoe beter je deze techniek traint en beheerst. Hoe korter de interval wordt. Bij goed getrainde hulpverleners blijkt dat de interval niet langer is dan bij de oude methode.

Plaatsing van de handen bij borstcompressies op de onderste helft van de borstkas

 • Plaats de hiel van 1 hand op de onderste helft van de borstkas.
 • Zorg ervoor dat je geen directe druk uitoefent op de ribben, onderste punt van het borstbeen of de bovenbuik.
 • Positioneer jezelf met gestrekte arm loodrecht op de borstkas. Duw met gestrekte arm de borstkas minstens een derde van de diameter in. Doe dit met een frequentie van 100 tot 120 keer per minuut.
 • Als u moeite heeft om de juiste diepte van de borstcompressies te bereiken, zet u de hiel van de andere hand boven op de eerste hand. Haak de vingers van beide handen in elkaar (voorkom dat je directe druk uitoefent op de ribben, de onderste punt van het borstbeen of de bovenbuik).
 • Laat na elke borstcompressie de borstkas geheel omhoogkomen zonder het contact ermee te verliezen. Leun niet op de borstkas. Herhaal de handeling met een frequentie van 100 tot 120 keer per minuut; het indrukken en omhoog laten komen van borstkas moet even lang duren.

bron: Richtlijnen Reanimatie in Nederland 2021

Schrijf je hier in voor een NRR-instructeurs bijscholing

Dit waren de nieuwtjes omtrent de nieuwe reanimatie richtlijnen vanuit het reanimatie congres. Ik heb nog meer leuke sessies bijgewoond. Hierover ga ik jullie de komende periode over informeren.

De nieuwe richtlijnen neem ik ook mee in de instructeurs bijscholingen. Ben jij instructeur en moet jij jouw bevoegdheid weer verlengen? Schrijf je dan snel in voor een training bij Life-Line-Trainingen. Vanwege de COVID-19 richtlijnen geven wij maximaal les aan 6 instructeurs per training. Wees er dus snel bij.

 

Download hier de Richtlijnen Reanimatie in Nederland 2021